Ofisi za Wizara
Anwani/Mahali
Organisation Name : Musoma Urban Water Supply and Sanitation Authority (MUWASA)
Organisation Abbreviation: MUWASA
Address:
Postal Code: P.O.BOX 233
City: MUSOMA
Country: Tanzania
Email: ps@muwasa.go.tz
Phone Number: +255 (7) 282622868
Fax:
Website: www.muwasa.go.tz
ps@muwasa.go.tz
0800110108
+255 (7) 282622868